STUDIEpunt wordt aangestuurd door de directeur, Joop de Goede. Met zijn jarenlange ervaring als docent, decaan en zorg coördinator op het Gomarus College heeft hij hart voor en kennis van de begeleiding van jongeren. Om de kwaliteit van de begeleiding hoog te houden heeft STUDIEpunt haar eigen gedragsdeskundigen: Mariska Feenstra en Marije Visser (orthopedagogen) en Esther Boss (psychologe). Johannes Damstra is adviserend jongeren werker en Miranda Wisselink is gezinscoach. Daarnaast zijn Linda van de Wetering (ex-docent) en Joop de Goede (oprichter, bestuurder en onderwijs deskundige) dagelijks in de weer met de kwaliteit van de begeleiding. Wij werken veel samen met onze collega’s van PIMnoord!

De begeleiders zijn een groep jonge enthousiaste christelijke mensen die graag willen werken met jongeren. Er is bewust gekozen voor jonge mensen zodat we dicht bij de belevingswereld van onze jongeren staan. We merken dat er snel een vertrouwensrelatie opgebouwd kan worden en dat we minder last hebben van afzetten tegen gezag tijdens de puberteit. STUDIEpunt wil jongeren laten ervaren dat ook zij instaat zijn om goede cijfers te behalen. De meeste begeleiders volgen een gerelateerde studie of hebben deze reeds afgerond. Begeleiders hebben in ieder geval affiniteit en ervaring met onze doelgroep.

STUDIEpunt werkt vanuit de vestigingen van het Gomarus College, bij bredere belangstelling willen we ook graag vanuit andere scholen begeleiden. Wij doen ons werk met liefde en vanuit liefde. De liefde die onze God in onze harten legt. De liefde om onze naasten lief te hebben en wat voor ze over te hebben. Wij vinden het fijn om jonge mensen in hun puberteit te helpen om de juiste wegen te zoeken en te vinden op alle terreinen van het leven. Wij werken ook graag met jongeren die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan, om ook voor hen een rolmodel te kunnen zijn.