Wanneer ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun zoon of dochter dan kunnen zij contact opnemen met Linda van de Wetering (regievoerder) voor het plannen van een intakegesprek (l.vd.wetering@studiepuntnoord.nl). In het gesprek wordt in kaart gebracht welke ondersteuning gewenst is. Na dit gesprek kunnen ouders aangeven of zij hun kind willen aanmelden. Wanneer een jongere is aangemeld volgt een intakegesprek met de jongere zelf waarin aandacht is voor de persoonlijke doelen van de jongere. Na deze intake kan de begeleiding beginnen.

Jongeren starten veelal met vier middagen per week begeleiding. De gemiddelde openingstijden zijn van 14.30 – 17.15 uur , maar dit kan per locatie iets verschillen. Op het moment dat de jongere vrij is of op het moment dat het begeleidingscentrum open is komen de jongeren naar hun eigen begeleider toe. Samen wordt gekeken naar de planning, de leervorderingen en de knelpunten van die dag. Er wordt een plan gemaakt hoe de jongere die middag het beste aan de slag kan en welke ondersteuning gewenst is. Elke jongere heeft een persoonlijke begeleider, deze is het aanspreekpunt voor ouders en houdt overzicht over de ontwikkeling en voortgang.

We willen werken vanuit de ‘drie R’s: rust, reinheid en regelmaat.

  • Regelmaat: door 4 middagen te begeleiden is het resultaat beter omdat gedragsverandering dat nodig heeft
  • Reinheid: de juiste gedachten die focussen op een efficiënte manier van werken
  • Rust: rust krijgen in huiswerkgedachten (growth mindset)

Kenmerkend voor onze aanpak is dat we nieuw gedrag willen eigen maken. We geven geen training of cursus maar willen stukje bij beetje nieuwe handige vaardigheden eigen maken. We gaan er vanuit dat de jongeren sommige vaardigheden nog onvoldoende beheersen en bepalen samen met hen hoe ze zich deze vaardigheden nog eigen kunnen maken. Vanuit deze oplossingsgerichte manier van begeleiden proberen we de jongeren toe te rusten. Doordat de jongeren meerdere middagen per week komen slijpen we een nieuwe studieroutine in. Veel ouders ervaren de vele middagen als een ontlasting in de opvoeding omdat ze niet meer elke middag strijd hoeven te voeren met hun puber over de voortgang van zijn of haar huiswerk. Door middel van een planboek leren jongeren plannen en ouders kunnen inzicht krijgen in het werk dat gedaan wordt.

Wanneer we ouders spreken over ons werk geven zij ons terug dat ze de communicatie tussen ouders en STUDIEpunt als positief ervaren. We zetten in op regelmatig mailcontact en twee keer per jaar een ouderavond. Daarnaast geven ouders aan dat ze de betrokkenheid van de begeleiders waarderen. Door nauw samen te werken met ouders behalen we goede resultaten en blijven ouders betrokken bij hun zoon of dochter.