STUDIEpunt en het werk wat wij doen kan voor verschillende professionals heel interessant zijn. Wij denken hierbij als eerste aan andere scholen en samenwerkingsverbanden.

Het personeel van STUDIEpunt is uitermate geschikt om jongeren die ondersteuning nodig hebben te begeleiden. Wij vormen samen met PIMNoord de ultieme mogelijkheid om een brede zorgdekking aan te bieden, zonder personeel in dienst te hoeven nemen. Veel scholen zijn zoekend in de invulling van passend onderwijs. Wij leveren arrangementen die leerlingen ondersteunen zodat ze goed kunnen  (blijven) functioneren in het onderwijssysteem.

Er zijn veel scholen die graag een huiswerkinstituut binnen hun muren willen huisvesten. Wij hebben de kennis, kunde en het personeel. We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden.