Groningen Vondelpad

Op de hoofdlocatie in Groningen is een aparte STUDIEpunt groep. Deze groep bestaat uit maximaal 10 jongeren. De begeleiding vindt plaats in lokaal 11a. De begeleiders zijn aanwezig van 14.15 uur -17.15 uur.

Afdelingsleider (afdelingsleider.sp@studiepuntnoord.nl)
Hendrik de Groot

Begeleiders (vondelpad@studiepuntnoord.nl)
Esther van der Veen
Marijn Kooistra
Marlies ten Brinke
Joëlle de Vries

Groningen Magnolia

Op de Magnolia locatie is er één gemengde groep van PIM jongeren en STUDIEpunt jongeren. De begeleiding wordt gegeven op de 2e verdieping in lokaal 25 en 26. De begeleiders zijn aanwezig van 14.15 uur- 17.15 uur.

Afdelingsleider (afdelingsleider.ml@stichtingpim.nl)
Annelies Oosterhoff

Begeleiders (magnolia@stichtingpim.nl)
Lianne Wubs
Christel Havinga

Assen

Op de locatie in Assen zijn er vijf gemengde groepen van PIM jongeren en STUDIEpunt jongeren. De begeleiding wordt gegeven op de 1e verdieping in verschillende lokalen. De begeleiders zijn aanwezig van 14.00 uur- 17.00 uur.

Afdelingsleider (afdelingsleider.as@stichtingpim.nl)
Wiljo Hoving & Marlou Munneke

Begeleiders (assen@stichtingpim.nl)

Marije Visser
Jeroen Trommel
Christine Faber
Linde Wierenga
Jenieke Blaakmeer
Lotte Aikema

Drachten

Op de locatie in Drachten zijn er twee gemengde groepen van PIM jongeren en STUDIEpunt jongeren. De begeleiding wordt gegeven in lokaal 11 en een lokaal daar in de buurt. De begeleiders zijn aanwezig van 14.00 uur-17.00 uur.

Afdelingsleider (afdelingsleider.dr@stichtingpim.nl)
Anna Sijtsma

Begeleiders (drachten@stichtingpim.nl)
Anna Postma
Danita Kramer
Aniek Veenstra

Leeuwarden

Op de locatie in Leeuwarden is er één gemengde groep van PIM jongeren en STUDIEpunt jongeren. De begeleiding wordt gegeven in het bijgebouw tegenover lokaal 21. De begeleiders zijn aanwezig van 14.00 uur-17.00 uur.

Afdelingsleider (afdelingsleider.lw@stichtingpim.nl)
Klaske Wassenaar

Begeleiders (leeuwarden@stichtingpim.nl
Lorianne Schuurman
Jojan Jonk