Groningen Vondelpad

Op de hoofdlocatie in Groningen is een aparte STUDIEpunt groep. Deze groep bestaat uit maximaal 8 jongeren. De begeleiding vindt plaats in lokaal 11a. De begeleiders zijn aanwezig van 14.15 uur -17.15 uur.

Afdelingsleider (afdelingsleider.sp@studiepuntnoord.nl)
Yoram Poot

Begeleiders (vondelpad@studiepuntnoord.nl)
Hendrik de Groot
Arne Kooistra
Alice Brouwer

Groningen Magnolia

Op de Magnolia locatie zijn er twee gemengde groepen van PIM jongeren en STUDIEpunt jongeren. De begeleiding wordt gegeven op de 2e verdieping in lokaal 25 en 26. De begeleiders zijn aanwezig van 14.15 uur- 17.15 uur.

Afdelingsleider (afdelingsleider.ml@stichtingpim.nl)

Annely Boersma

Begeleiders (magnolia@stichtingpim.nl)
Rianne van Noort
Aliët van ’t Slot
Linda van de Wetering

Assen

Op de locatie in Assen zijn er drie gemengde groepen van PIM jongeren en STUDIEpunt jongeren. De begeleiding wordt gegeven op de 1e verdieping in verschillende lokalen. De begeleiders zijn aanwezig van 14.00 uur- 17.00 uur.

Afdelingsleider (afdelingsleider.as@stichtingpim.nl)
Wiljo Hoving

Begeleiders (assen@stichtingpim.nl)
Anette Aalbers
Marlou Munneke
Deborah Voogd
Jeroen Trommel
Karine Leeftink

Drachten

Op de locatie in Drachten zijn er twee gemengde groepen van PIM jongeren en STUDIEpunt jongeren. De begeleiding wordt gegeven in lokaal 11 en een lokaal daar in de buurt. De begeleiders zijn aanwezig van 14.00 uur-17.00 uur.

Afdelingsleider (afdelingsleider.dr@stichtingpim.nl)
Welmoed Bulthuis

Begeleiders (drachten@stichtingpim.nl)
Klaske Wassenaar
Leanne de Munnik
Anna Spriensma

Leeuwarden

Op de locatie in Leeuwarden zijn er twee gemengde groepen van PIM jongeren en STUDIEpunt jongeren. De begeleiding wordt gegeven in het bijgebouw tegenover lokaal 21. De begeleiders zijn aanwezig van 14.00 uur-17.00 uur.

Afdelingsleider (afdelingsleider.lw@stichtingpim.nl)
Hannah van Dijk

Begeleiders (leeuwarden@stichtingpim.nl
Hester Jonkheer
Jonathan Poot
Aniek Veenstra