In 2006 zijn wij opgericht als een huiswerkinstituut voor het Gomarus College. Wij zijn een zelfstandig huiswerkinstituut met een christelijke identiteit. Onze begeleiders zijn jonge actieve christenen. Op dit moment werken wij op alle vestigingen van het Gomarus college. Wij begeleiden echter ook jongeren die elders onderwijs volgen. Wij zijn er in principe voor iedereen die denkt bij ons de juiste begeleiding voor zijn zoon of dochter te vinden en met ons van mening is dat ‘onwil niet bestaat, maar onkunde wel’.

Ouders zijn heel belangrijk voor ons. Zij moeten het zien zitten om geld te betalen voor een stukje extra opvoeding van hun kind en vertrouwen een deel van hun opvoeding aan ons toe. Het blijft echter ontzettend belangrijk dat ouders thuis meelevend blijven en een verlengde zijn van ons, terwijl wij het verlengde zijn van hen. Overleg en samenwerking is heel belangrijk, zo behalen we de beste resultaten.

Een huiswerkinstituut kost altijd geld en dat komt eigenlijk nooit uit. Wij doen ons uiterste best om niet meer te vragen dan nodig is om de eigen kosten te dekken en daarmee eigenlijk altijd goedkoper zijn dan andere huiswerkinstituten. Dit laatste is moeilijk te bewijzen, omdat elk instituut zijn eigen manier van berekenen heeft.

Er zijn mogelijkheden voor ouders die echt hulp nodig hebben voor hun kind, maar het werkelijk niet (allemaal) zelf kunnen betalen. Soms kan er in samenspraak met het Gomarus College een korting gegeven worden kijkend naar de draagkracht van de ouders.