Wanneer ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun zoon of dochter dan kunnen zij contact opnemen met Joop de Goede (directeur) voor het plannen van een intakegesprek. Dit intakegesprek kan voor STUDIEpunt zijn, maar als u een kind heeft met (het vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis kan dit ook voor PIMnoord zijn (https://stichtingpim.nl). Een intakegesprek duurt meestal 5 kwartier en u krijgt van te voren een lijst opgestuurd die u ingevuld dient mee te nemen. Daarnaast vragen wij u om kopieën te maken van verslagen of rapporten die een meerwaarde vormen voor de begeleiding, denk hierbij aan schoolvorderingen, de citoscores of een intelligentieonderzoek. In het gesprek wordt in kaart gebracht welke ondersteuning gewenst is. Na dit gesprek kunnen ouders aangeven of zij hun kind willen aanmelden. Wanneer een jongere is aangemeld volgt een intakegesprek met de jongere zelf waarin aandacht is voor de persoonlijke doelen van de jongere. Na deze intake kan de begeleiding beginnen.

Wij hebben verschillende arrangementen en  tarieven. Wij proberen maximaal resultaat te krijgen voor een minimum aan kosten. Hoewel wij relatief goedkoop zijn, begrijpen wij dat u het geld liever besteed aan iets leukers dan leren. Helaas kunnen wij geen ‘resultaat-garantie’ bieden, daar moeten wij eerlijk in zijn: het is afhankelijk van de medewerking van de jongere, van u, maar ook van de docenten op school. Gelukkig krijgen wij bijna zonder uitzondering positieve reacties van ouders (zie: reacties).

STUDIEhulp
Dit arrangement bestaat uit 4 middagen per week begeleiding. De jongere komt wanneer hij of zij vrij is en kan tot 2,5 uur per middag begeleiding ontvangen. 

Werken Onder Leiding (WOL)
Het WOL arrangement biedt minder begeleiding en is voor zelfstandigere jongeren dan die STUDIEhulp ontvangen. In dit arrangement plant de jongere zelf en is de begeleiding alleen gericht op het aan de slag gaan tijdens de middag. 

Huiswerkgroep
In de huiswerkgroep kunnen jongeren onder toezicht in een rustige omgeving aan de slag. 

Bijles
We bieden ook bijles aan. De bijles wordt altijd één op één gegeven. 

Voor meer informatie over de arrangementen, zie: ‘ouders’ ‘hoe en wat?’