Op het Gomarus College werd steeds vaker gesignaleerd dat jongeren in de knoei kwamen met hun huiswerk. Op vergaderingen werd besproken dat jongeren moesten blijven zitten, ze hadden wel de capaciteiten maar hun huiswerk was onvoldoende op orde. Ouders kregen het steeds drukker en konden ook onvoldoende ondersteunen, daarnaast is de pubertijd vaak lastig en wilden jongeren ook niet altijd geholpen worden door hun ouders.

In 2006 besloten Gerard Janze en Joop de Goede om deze jongeren te helpen die hun huiswerk onvoldoende op orde hadden. Uit de wens om deze jongeren te ondersteunen is STUDIEpunt geboren. Het was en is onze overtuiging dat de meeste jongeren wel willen werken en ook wel huiswerk willen maken, maar niet weten hoe ze dat moeten doen en hoe ze het kunnen plannen in hun dagelijkse leven. Door ze studie- en planvaardigheden aan te reiken willen we jongeren helpen hun talenten te benutten.

Natuurlijk hebben de vestigingen van het Gomarus College hun eigen ‘vangnet’ voor dit soort jongeren. Er zijn studielessen, vaak in de eerste twee jaren van school, er zijn huiswerkklassen (die gratis zijn) en docenten doen hun best om jongeren te helpen bij het leren leren en leren plannen. Maar de ‘zorg van een school’ houdt ergens op! Er op toezien dat jongeren hun huiswerk op de juiste manier leren en maken en dat ze het goed plannen, ligt toch echt bij de ouders.

In de meeste gevallen kunnen de ouders en hun kinderen daar goed mee omgaan. Maar niet altijd. In veel gevallen wordt die begeleiding van hun eigen kind echt te veel. Dat is vaak helemaal geen onkunde van de ouders , maar gewoon geen tijd, het kind is wel erg ‘puberaal’, het kind heeft het plannen niet in zich of een gebrek aan de juiste opleiding, etc. dan is een huiswerkinstituut een uitkomst! Maar wel één die geld kost: begeleiders moeten betaald worden, geprofessionaliseerd worden, huur moet betaald worden etc.

STUDIEpunt is niet van het Gomarus College, maar doet het werk wel IN het Gomarus College.