Begeleiders van STUDIEpunt hebben de afgelopen jaren op de Hoofdlocatie van het Gomarus College vele studenten met een zwaardere problematiek (bijv. ASS, AD(H)D, ODD, beperking, MCDD, Dyslexie, hoogbegaafdheid etc) wekelijks een uur begeleid om te voorkomen dat ze zouden uitvallen. Op voortijdig schoolverlaters zitten we geen van allen te wachten. Maar op aannemen van vast personeel ook niet.

Wij hebben ook een aantal groepsarrangementen ontwikkeld. Prachtige ‘low-budget’ oplossingen voor kleine groepjes studenten met dezelfde problematiek, ook weer in het kader van arrangementen in passend onderwijs.

Wij lossen voor u twee problemen op: wij hebben het personeel in dienst dat op uw school werkt en lopen de risico’s, maar wij lossen heel professioneel veel persoonlijke problemen van jongeren op.

Neem gerust contact met ons op: info@stichtingpim.nl