Op de scholen waar wij werken hebben wij regelmatig contact met docenten en mentoren. Het management van de scholen spreekt over ons als een verlengstuk van het lesgeven. Vanuit deze visie worden docenten ook opgeroepen om samen te werken met de begeleiders van STUDIEpunt.

Vanuit onze visie kiezen wij voor jonge begeleiders. Door het beperkte leeftijdsverschil hebben zij een bijzondere positie. Ze zijn geen wijzende vinger van een gezaghebbende, zoals een ouder of een docent. In de meeste gevallen is er snel een klik en kan er vlot aan een relatie worden gewerkt. Vanuit deze relatie worden mooie resultaten geboekt. Wij werken graag samen met ouders en docenten. Het afstemmen van de begeleiding is van grote waarde gebleken.

Wilt u overleggen en weet u niet bij welke begeleider u terecht kunt? Neem gerust contact op met info@stichtingpim.nl en u krijgt zo snel mogelijk een reactie.

Bent u een collega van een school waar wij nog niet werken en bent u enthousiast geraakt door de informatie? Wij willen graag meer en specifieke informatie geven over de mogelijkheden om op uw school individuele leerlingen of groepjes leerlingen te begeleiden. Ook kunnen wij in het kader van de wet op het Passend Onderwijs heel goed individuele- en groepsarrangementen vorm geven. Wij hebben al een aantal groepsarrangementen ontwikkeld en er zijn al succesvolle pilots gedraaid met het arrangement ‘plannen en structureren’, ‘leerstrategieën’ en ‘omgangsgedrag.’