Studiehulp is de begeleiding van jongeren die moeten leren leren en/of leren plannen. Het eerste is nog vaker het struikelblok dan de laatste. Dat kan gedurende de schoolloopbaan ontstaan, maar ouders kiezen er ook steeds vaker voor om hun kind in de eerste klas al door ons te laten begeleiden.

Een deel van de begeleidingstijd wordt heel intensief één op één de principes van onze studie­me­thode ‘STUDIEpunt-methode’ besproken en vervolgens wordt daar mee geoefend. Dat kost tijd omdat het vaak iets nieuws is, het niet alleen met huiswerk te maken heeft, maar ook met de houding in de klas. Verder duurt het vaak geruime tijd voordat vaardigheden echt ingeslepen zijn. In deze fase kan het voorkomen dat de jongere niet voldoende tijd heeft om het huiswerk bij ons af te maken. In het planboek kunt u dan lezen wat er thuis nog gedaan dient te worden. Om de beste resultaten te halen is het raadzaam om in de startfase 4 middagen per week aanwezig te zijn.