In 2006 zijn wij opgericht als een huiswerkinstituut voor het Gomarus College. Wij zijn een zelfstandig huiswerkinstituut met een christelijke identiteit. Onze begeleiders zijn jonge actieve christenen. Op dit moment werken wij op alle vestigingen van het Gomarus college. Wij begeleiden echter ook jongeren die elders onderwijs volgen. Wij zijn er in principe voor iedereen die denkt bij ons de juiste begeleiding voor zijn zoon of dochter te vinden en met ons van mening is dat ‘onwil niet bestaat, maar onkunde wel’.

Ouders zijn heel belangrijk voor ons. Zij moeten het zien zitten om geld te betalen voor een stukje extra opvoeding van hun kind en vertrouwen een deel van hun opvoeding aan ons toe. Het blijft echter ontzettend belangrijk dat ouders thuis meelevend blijven en een verlengde zijn van ons, terwijl wij het verlengde zijn van hen. Overleg en samenwerking is heel belangrijk, zo behalen we de beste resultaten.