Wanneer ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun zoon of dochter dan kunnen zij contact opnemen met Joop de Goede (directeur) voor het plannen van een intakegesprek. Een intakegesprek duurt meestal 5 kwartier en u krijgt van te voren een lijst opgestuurd die u ingevuld dient mee te nemen. Daarnaast vragen wij u om kopieën te maken van verslagen of rapporten die een meerwaarde vormen voor de begeleiding, denk hierbij aan schoolvorderingen, de citoscores of een intelligentieonderzoek. In het gesprek wordt in kaart gebracht welke ondersteuning gewenst is. Na dit gesprek kunnen ouders aangeven of zij hun kind willen aanmelden. Wanneer een jongere is aangemeld volgt een intakegesprek met de jongere zelf waarin aandacht is voor de persoonlijke doelen van de jongere. Na deze intake kan de begeleiding beginnen.

Wij hebben verschillende arrangementen en  tarieven. Wij proberen maximaal resultaat te krijgen voor een minimum aan kosten. Hoewel wij relatief goedkoop zijn, begrijpen wij dat u het geld liever besteed aan iets leukers dan leren. Helaas kunnen wij geen ‘resultaat-garantie’ bieden, daar moeten wij eerlijk in zijn: het is afhankelijk van de medewerking van de jongere, van u, maar ook van de docenten op school. Gelukkig krijgen wij bijna zonder uitzondering positieve reacties van ouders (zie: reacties).

Binnen Studiepunt komen de meeste jongeren vier middagen per week om samen met hun begeleider aan de slag te gaan. De jongere komt wanneer hij of zij vrij is en kan tot 2,5 uur per middag begeleiding ontvangen. Wanneer uw zoon of dochter een middag niet kan, bijvoorbeeld doordat hij of zij sport, kunt u kiezen voor een arrangement van drie middagen. Houd u er dan wel rekening mee dat het iets langer duurt voordat u resultaten ziet.

Op het moment dat de jongere zich de vaardigheden met betrekking tot plannen en ‘leren leren’ voldoende heeft eigengemaakt, kan worden overgeschakeld op een arrangement met minder begeleiding. In dit arrangement plant de jongere zelf en is de begeleiding alleen gericht op het aan de slag gaan tijdens de middag. We noemen dit arrangement dan ook ‘Werken onder leiding’ (Wol). Voor vier middagen per week Wol betaalt u €190,- per maand. Voor drie middagen is dit €165,-.

De huiswerkklas is bedoeld voor jongeren die zelfstandig kunnen plannen en leren en daarbij voldoende motivatie en zelfinzicht hebben om ook echt gemotiveerd aan het werk te gaan. Zij kunnen in de huiswerkklas onder toezicht in een rustige omgeving aan de slag. Kosten hiervoor zijn €160,- per maand voor vier middagen per week en €140,- voor 3 middagen.

Het kan soms nodig zijn om tijdelijk bijgespijkerd te worden in een bepaald vak, voor deze jongeren bieden we bijles. De bijles wordt altijd één op één gegeven en kost €31,50 per keer. Bijles kan gegeven worden voor alle vakken en op alle niveaus. Bestelt u een ‘knipkaart’ voor 10 keer, dan betaalt u €290. Deze knipkaart is 13 werkweken geldig.