Op het Gomarus College werd steeds vaker gesignaleerd dat jongeren in de knoei kwamen met hun huiswerk. Op vergaderingen werd besproken dat jongeren moesten blijven zitten, ze hadden wel de capaciteiten maar hun huiswerk was onvoldoende op orde. Ouders kregen het steeds drukker en konden ook onvoldoende ondersteunen, daarnaast is de pubertijd vaak lastig en wilden jongeren ook niet altijd geholpen worden door hun ouders.

In 2006 besloten Gerard Janze en Joop de Goede om deze jongeren te helpen die hun huiswerk onvoldoende op orde hadden. Uit de wens om deze jongeren te ondersteunen is Studiepunt geboren. Het was en is onze overtuiging dat de meeste jongeren wel willen werken en ook wel huiswerk willen maken, maar niet weten hoe ze dat moeten doen en hoe ze het kunnen plannen in hun dagelijkse leven. Door ze studie- en planvaardigheden aan te reiken willen we jongeren helpen hun talenten te benutten.