Binnen Studiepunt zijn diverse arrangementen ontwikkeld in het kader van passend onderwijs. Er zijn individuele arrangementen en groepsarrangementen. De groepsarrangementen zijn uitgeschreven in de vorm van een draaiboek. Er hebben reeds succesvolle pilots gedraaid in het schooljaar 2014-2015. We hopen dit schooljaar meer arrangementen te draaien om zo meer leerlingen te kunnen ondersteunen.

De individuele arrangementen hebben vaak een hulpvraag op de volgende terreinen:

 • Plannen en structureren
 • Organisatie van het schoolleven
 • Functioneren in de klas
 • Faalangst
 • Pesten en gepest worden

Afhankelijk van de hulpvraag en de zwaarte van de problematiek wordt dit vormgegeven in 1 tot 3 begeleidingssessies per week.

De ontwikkelde en unieke groepsarrangementen zijn:

 • Plannen en structureren I
 • Plannen en structureren II
 • Examensteungroep (in 2 maanden voorbereiding op de examens)
 • Samenwerken kun je leren
 • Profielwerkstuk begeleiding
 • Overige arrangementen kunnen op verzoek geleverd worden

Bij de groepsarrangementen volgen leerlingen in een kleine groep, 4 tot 6 personen, een voorgestructureerd traject. Hierbij horen ook huiswerkopdrachten. Dit traject duurt 6 tot 10 weken waarbij leerlingen een uur per week begeleiding ontvangen.